Om namah Shivaya                              Shri guruve namah

Gateway to the inner plane

( Pay respect and tribute to the following names)

Satnam

Satpurush

Hari om tatsat

Shri Ganeshaye namah / Shiv Shaktaye namah /Sri Gurubhyo namah

Aum adyam-pujyam sarvadhar sri bhumaye namah

Aum swayambhu maniraj mahatejas-tejah surya-devaye namah

Aum padma-sambhav guru sachidekam Bramh Bramhane namah

Aum Vishnu Maha-Vishnu Sri hari Sat-guruve namah

Aum har-har mahadeo jyotir-linga-guru tripureshwaraye namah

Aum sriman vastu purushaye mahabalaye namah

Aum para-shakti astraye namo namah.

Aum namo shambhu bhairo trishuldhari tripureshwaraye

trilochanaye ghor-ghor aghor-astraye hum phat swaha.

Click on salutation posture to view the next page

Om namah Shivaya                              Shri guruve namah