p.2foto1

29e Dimans letan ordiner C

Zezi rakont enn parabol pou montre so disip

ki touzour bizin priye san dekouraze :

«Dan enn lavil, ti ena enn mazistra ; li pa respekte Bondye, li mepriz bann dimoun.

Dan mem lavil, ti ena enn vev ki'nn vinn trouv-li.

Li dir : 'Rann lazistis pou mwa kont mo adverser !'

Pandan lontan, mazistra-la pa oule fer narye.

Apre, li dir : 'Se vre mo pa respekte Bondye, e mo mepriz bann dimoun.

Me sa vev-la pe agas-mwa ;

mo pou rann lazistis pou li, pou li aret vinn fatig mo latet.'»

Le-Segner azoute : «Tande seki sa move mazistra-la finn dir.

Eski Bondye pa pou rann lazistis pou seki li'nn swazire ?

Zot ki pe kriy dan so direksyon, lizour, lanwit ?

Eski li pou fer-zot atann ?

Mo dir-zot, li pou rann lazistis vit-vit.

Me kan Garson Limanite pou vini, eski li pou trouv lafwa lor later ?»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(18, 1-8)

retour aller