p.2foto1

28e Dimans letan ordiner C

Zezi ti pe al dan direksyon Zerizalem ; li pas par la-Samari ek la-Galile.

Devan lantre enn vilaz, dis zom, ki gagn lalep, vinn rankontre-li ;

Zot pa koste-net ar li, zot koz for, zot dir :

«Zezi, profeser, montre-nou to pitye !»

Letan li trouve, Zezi dir : «Al montre-zot ar bann pret.»

Kouma zot pe ale, zot vinn prop.

Enn ladan, li trouve li'nn vinn prop ;

li retourn an-aryer, li sant laglwar Bondye for-for.

Li tom azenou pre kot lipye Zezi, li dir-li mersi.

Enn Samaritin, sa !

Zezi koze, li dir : «Eski tou-le-dis pa finn vinn prop ?

Lezot nef-la, akot zot ete ?

Pou revinn sant laglwar Bondye, ena zis sa etranze-la !»

Zezi dir-li : «Leve, ale. To lafwa finn sov-twa.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(17, 11-19)

retour aller