p.2foto1

21e Dimans letan ordiner C

Letan li pe mars dan direksyon Zerizalem,

Zezi pas par bann lavil ek bann vilaz, li ansegne.

Kikenn demann-li : «Segner, bann ki pou sove, eski zot pou byen tigit ?»

Li dir-zot : «Lite, pou rant par laport ki sere ;

mo dir-zot, boukou pou sey rantre, zot pa pou kapav.

Osito ki propriyeter lakaz finn rantre, e ki li'nn ferm laport,

si zot finn res deor, zot pou koumans tap laport,

zot pou dir : 'Segner, ouver pou nou' ;

li pou reponn : 'Mo pa kone akot zot ete.'

Lerla, zot pou dir : 'Nou finn manze, nou finn bwar avek twa,

to ti ansegne dan nou landrwa.'

Li pou reponn-zot : 'Mo pa kone akot zot ete ;

al lwin ar mwa, zot tou, bann ki fer linzistis.'

Lerla, pou ena plore, ledan pou grinse, letan zot trouv Abraam, Izaak, Zakob

ek tou bann profet dan Rwayom Bondye, me ki zot, finn zet-zot deor.

Pou sorti dan lest, dan louest, depi lenor, lesid,

pou pran plas dan festin, dan Rwayom Bondye.

Wi, ena bann dernye ki pou premye, e ena bann premye ki pou dernye.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(13, 22-30)

retour aller