p.2foto1

19e Dimans letan ordiner C

Atas zot sang (sintir), alim zot lalanp.

Fer kouma bann dimoun ki pe atann zot Segner,

letan li pe retourn depi maryaz, pou ouver toutswit kouma li arive e tap laport.

Enn gran boner pou sa bann serviter-la,

kan zot Segner trouv-zot pe veye, letan li arive.

Vremem, mo dir-zot, li pou met so sang (sintir),

li pou fer-zot asiz atab, li pou servi-zot, sakenn so tour.

Kanmem li vinn minwi, ouswa pli tar,

si li trouv tou koumsa, gran boner lor zot !

Konpran-sa byen :

si propriyeter lakaz ti kone ki ler voler pou vini,

li pa ti pou les fer trou dan miray so lakaz.

Zot ousi, zot bizin pare, parski ler ki zot pa mazine,

sa ler-lamem ki Garson Limanite pou vini.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil
Zezi Krist dapre
sin Lik

(12, 32-48)

retour aller