p.2foto1

3e Dimans letan ordiner C


Boukou dimoun finn ekrir lor seki finn arive, seki finn akonpli akot nou, dapre seki bann temwin, bann ki'nn trouv ar zot prop lizye, bann serviter la-Parol, dapre tradisyon ki zot finn donn-nou. Lakoz sa, mo ousi, apre ki mo'nn gagn ransegnman exak lor tou, depi so komansman, mo'nn deside ekrir pou twa, onorab Teofil, pouki to kapav kone : bann lansegnman ki to'nn resevwar, pena dout lor zot. Letan Zezi retourn dan Galile, avek pwisans Lespri, nouvel lor li fane partou dan sa rezyon-la. Li ansegn dan zot sinagog, zot tou fer so konpliman. Li vinn kot Nazaret, akot li'nn grandi. Kom dabitid, zour Saba, li rant dan sinagog, li leve pou al lir. Bann-la donn-li roulo Profet Izai ; li deroul liv-la, li trouv enn landrwa kot finn ekrir : «Lespri le-Segner lor mwa, li'nn konsakre*-mwa pou aport Bon Nouvel pou bann ti-dimoun, pou proklam : «Liberasyon» pou bann prizonye, «Retrouv kler» pou bann aveg, fer bann kraz-kraze sorti pou retrouv la-liberte, proklam enn lane ki le-Segner kapav aksepte.» Zezi repliy liv-la, li rann-li ar asistan, li asize. Zot tou, dan sinagog, finn fixe zot lizye lor li. Lerla, li komans dir-zot : «Azordi, seki finn ekrir pe akonpli, kouma sa ariv dan zot zorey.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

* Dan grek, Krist vedir «seki finn konsakre»

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Lik

(1, 1-4 ; 4, 14-21)

retour aller