p.2foto1

10e Dimans letan ordiner C

Zezi ti pe al dan enn lavil ki apel Naim.

So bann disip ti avek li, ek enn gran lafoul.

Li ariv pre kot lantre lavil ; zis pou zis,

ti pe sarye enn lekor pou lanterman.

Sete sel garson enn vev.

Enn gran lafoul ti pe akonpagn madam-la.

Letan li trouv-sa, le-Segner santi enn gran pitye pou sa madam-la, li dir-li : «Pa plore.» Li vinn pre, li tous korbiyar ;

bann ki ti pe sarye, zot arete, e Zezi dir :

«Zenn om, mo donn-twa lord, lev-twa.»

Lerla, dimoun mor-la leve, li asize, e li komans koze.

Zezi rann-li so mama. Zot tou gagn per,

zot dir laglwar Bondye : «Enn gran profet finn leve parmi nou,

e Bondye finn rann vizit so lepep.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(7, 11-17)

retour aller