p.2foto1

Dimans Pantkot C

Letan Zezi ti pre pou kit sa lemond-la pou li retourn kot so Papa,

li ti dir ar so bann disip : «Si zot kontan-mwa, zot pou obeir mo komandman.

Mwa, mo pou priye mo Papa ; Li pou donn-zot enn lot, ki pou pran zot par,

li pou res ar zot pou touzour : Samem Lespri la verite.

Si kikenn kontan-mwa, li pou gard mo parol ;

mo Papa pou kontan-li, nou pou vinn kot li, nou pou res kot li.

Seki pa kontan-mwa, li pa gard mo parol ;

mo parol pa sorti kot mwa, li sorti kot Papa ki'nn anvoy-mwa.

Mo'nn dir-zot sa, alor ki mo ankor avek zot.

Me seki donn rekonfor, Lespri-Sin,

Papa pou anvoy-li dan mo Non ;

li pou ansegn-zot tou, li pou rapel-zot tou seki mo'nn dir-zot.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(14, 15-17a.23-26)

retour aller