p.2foto1

Lasansyon C

Zezi finn fek resisite ; li paret ar so disip.

Li dir-zot : «Samem ki finn ekrir : Le-Krist ti bizin soufer,

pou li leve parmi bann mor dan trwazyem zour ;

apre-sa, lor so non, pou proklam sanzman lavi, pou pardonn bann pese,

pou tou bann nasyon, a-komanse par Zerizalem.

Zotmem bann temwin tou-sa.

Mwa, mo pou anvoy lor zot seki mo Papa finn promet.

Zot, zot bizin res dan lavil ziska ki zot finn resevwar lafors ki sorti lao.»

Lerla li amenn-zot ziska pre kot Betani ; li lev so lame, li beni-zot.

Kouma li pe beni-zot, li separe ar zot, li al dan lesyel.

Apre ki zot finn tom azenou, zot retourn Zerizalem dan enn gran lazwa.

Toultan, zot dan Tanp, zot ape beni Bondye.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(24, 46-53)

retour aller