p.2foto1

2e Dimans letan ordiner C


Ti ena enn maryaz dan lavil Kana, dan Galile. Mama Zezi ti la. Zezi ousi ti'nn invite dan maryaz-la, avek so disip. Ala zot nepli ena divin, wi, divin maryaz finn fini. Mama Zezi dir-li : «Zot pena divin.» Zezi reponn : «Madam*, ki sa ete pou mwa ek pou twa ? Mo ler pankor vini.» So mama dir ar bann serviter : «Tou seki li pou dir-zot, fer-li.» Abe ti ena sis tink an ros par la ; zot servi pou bann Zwif fer zot lavaz, e sakenn ena enn kapasite san lit apepre. Zezi dir-zot : «Ranpli sa bann tink-la ar delo.» Zot ranpli-zot ziska deborde. Li dir-zot: «Asterla pran lada, al port-sa ar mazordom.» Zot al port-sa ar li. Lerla, mazordom gout delo ki'nn vinn divin ­ li pa ti kone akot sa sorti, tandi ki bann serviter ti kone, zotmem ki'nn tir delo. Mazordom apel nouvo marye, li dir-li : «Tou dimoun servi bon divin dabor ; letan finn soule, servi mwin bon. Twa, to'nn gard bon divin ziska aster !» Samem ki Zezi finn fer, pou komansman bann sign dan lavil Kana dan Galile. Li montre so laglwar, so bann disip krwar dan li. Apre sa, li desann akot Kafarnaom, limem, so mama, so bann frer ek so bann disip, e zot res la de-trwa zour.

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi

* Motamo : «Fam» Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(2, 1-12)

retour aller