p.2foto1

6e dimans Pak C

Zezi ti pre pou kit sa lemond-la pou al kot so Papa.

Li dir so bann disip : «Si kikenn kontan-mwa, li pou gard mo parol ;

mo Papa pou kontan-li, nou pou vinn kot li, nou pou res kot li.

Seki pa kontan-mwa, li pa gard mo parol ;

mo parol pa sorti kot mwa, li sorti kot Papa ki'nn anvoy-mwa.

Mo'nn dir-zot sa, alor ki mo ankor avek zot.

Me seki donn rekonfor, Lespri-Sin,

Papa pou anvoy-li dan mo Non ;

li pou ansegn-zot tou, li pou rapel-zot tou seki mo'nn dir-zot.

Mo les-zot lape ; mo donn-zot mo lape.

Mo pa donn-zot sa kouma lemond done.

Pa les zot leker trouble, ouswa gagn per.

Zot finn tann seki mo'nn dir-zot : Mo pe ale, mo pou revinn kot zot.

Si zot ti kontan-mwa, zot ti pou dan lazwa lakoz mo pe al kot Papa :

parski Papa pli gran ki mwa. Mo'nn dir-zot sa aster, avan ki li arive ;

koumsa, letan sa arive, zot kapav krwar.»

Anou aplodi Parol Bondye

Louanz pou twa, Segner Zezi Tradiksyon : Georges Cheung sj

Levanzil

Zezi Krist

dapre

sin Zan

(14, 23-29)

retour aller